Odborný seminář

Seminář 2023

Konference – Vápno, cement, ekologie 2023

Fotografie ze semináře si prohlédněte ve fotogalerii.

Přednášky a dokumenty z konference „Vápno, cement, ekologie 2023″

Mgr. Pavlína Kulhánková

Principy zavádění CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism
Principy zavádění CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism

Ing. Karel Borovec, Ph.D., Ing. Lukáš Pilař, Ph.D.

Technologie snižování emisí rtuti v odpadním plynu ze spalování fosilních a alternativních paliv
Technologie snižování emisí rtuti v odpadním plynu ze spalování fosilních a alternativních paliv

Ing. Jan Tůma

Technologie BEUMER pro skladování a dopravu AFR v cementářském průmyslu
Technologie BEUMER pro skladování a dopravu AFR v cementářském průmyslu

Ing. Leoš Voleský

Technologie pro efektivní využití alternativních surovin
Technologie pro efektivní využití alternativních surovin

Ing. Jiří Vondál, Ph.D.

Využití simulací pro optimalizaci spalovacích procesů v cementárnách
Využití simulací pro optimalizaci spalovacích procesů v cementárnách

Ing. Zdeněk Hlavsa

Průmyslová výroba betonu s recyklovaným kamenivem – zkušenosti a výhled do budoucnosti
Průmyslová výroba betonu s recyklovaným kamenivem – zkušenosti a výhled do budoucnosti

Miroslav Krejčíř

Realizace průmyslového odsávání
Realizace průmyslového odsávání

Mgr. Václava Holušová

Vápno, cement, kamenivo a příbuzné stavební výrobky z pohledu legislativy: uvádění na vnitřní trh EU dnes a zítra
Vápno, cement, kamenivo a příbuzné stavební výrobky z pohledu legislativy: uvádění na vnitřní trh EU dnes a zítra

Ing. Vladimír Veselý

Neharmonizované cementy v národní dodatkové normě ČSN P 73 2404
Neharmonizované cementy v národní dodatkové normě ČSN P 73 2404

Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Revize směrnice o průmyslových emisích (IED)
Revize směrnice o průmyslových emisích (IED)

Ing. Petr Bielan

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem v r.2023
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem v r.2023

Ing. Leoš Gál

Komercionalizace dekarbonizace
Komercionalizace dekarbonizace

p. Giovanni Belleli, Ing. Jiří Drcman

GAMBAROTTA GROUP – Advanced Conveyor Technology – Pokročilá technologie dopravníků
GAMBAROTTA GROUP – Advanced Conveyor Technology – Pokročilá technologie dopravníků

Ing. David Horyna

Ostatní technologie BEUMER pro těžební průmysl a průmysl stavebních hmot
Ostatní technologie BEUMER pro těžební průmysl a průmysl stavebních hmot

Ing. Martin Socha

Úspora nákladů v rámci efektivní údržby
Úspora nákladů v rámci efektivní údržby

Ing. Michal Rejzek

Řešení pro cementářský průmysl (CZ)
Solutions for the Cement Industry (EN)