Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

O normalizační sekci

 • Zastupujeme české výrobce maltovin v Evropském výboru pro normalizaci (CEN) a Mezinárodní normalizační organizaci (ISO) činností v mezinárodních technických komisích pro cement a stavební vápno i sádru a výrobky ze sádry a spolupracujeme s dalšími komisemi pro malty, potěry, beton a kameniva a tuhá alternativní paliva.
 • Byla nám udělena licence k činnosti Centra technické normalizace, jež se aktivně účastní na procesu tvorby a revize technických norem na úrovni mezinárodních a evropských normalizačních organizací v oboru stavebních materiálů.
 • Při zpracování podkladů spolupracujeme s mezinárodními asociacemi (Cembureau, EULA-IMA a EMO).
 • Vydáváme kvalifikovaná vyjádření ke zpracovávaných normám.

Účastníme se přímo v technických komisích:

 • CEN/TC 51 “Cement a stavební vápna”
 • ISO/TC 74 “Cement”
 • CEN/TC 125 “Malty”
 • CEN/TC 303 “Podlahové potěry a podlahy prováděné na stavbách”
 • CEN/TC 241 “Sádra a výrobky ze sádry”

Spolupracujeme s komisemi:

 • CEN TC 104 “Beton”
 • CEN TC 154 “Kamenivo”
 • CEN TC 343 “Tuhá alternativní paliva”

Zpracováváme podklady pro spolupráci výrobců

 • cementu s Cembureau
 • vápna s EULA-IMA
 • malt a omítek s EMO

Zabezpečujeme v rámci Centra technické normalizace činnost sekretariátu České technické normalizační komise TNK č. 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce.

Poskytujeme normalizační informace formou pravidelně vydávaného Normalizačního a legislativního zpravodaje, přednášek a přímých konzultací.

Věnujeme se v uvedených oborech problematice LCA (Life Cycle Assessment) a zpracování EPD (Environmental Product Declaration).

Trvale vedeme a doplňujeme archiv vydávaných norem ČSN a ČSN EN v citovaných oborech.