Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Aktuality

Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

26. odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2019 se konal ve dnech 17. – 19. června 2019 v kongresovém hotelu Jezerka na Seči u Chrudimi v Železných horách. Těšíme se na setkání na příštím semináři Vápno, cement, ekologie 2020, který se bude konat ve dnech 19. – 21. 5. 2020.

Více zde

Aktuálně řešené projekty a granty

V roce 2019 zahajujeme jako hlavní řešitel spolu s VUT v Brně nový řešitelský projekt TA ČR TH04010207 – Zvýšení trvanlivosti cementobetonových krytů (CBK) pozemních komunikací omezením vlivu alkalicko křemičité reakce (ASR). Zároveň jsme ukončili jako řešitel se Státním zdravotním ústavem Praha čtyřletý projekt TA ČR TH01031196 – Výzkum a vývoj procesu „umělé karbonatace“ pro hodnocení trvanlivosti a ekologické bezpečnosti stavebních materiálů v provozní praxi.

Více zde