Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Aktuality

Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

S ohledem na současná bezpečnostní a hygienická opatření v souladu s Usneseními Vlády ČR rušíme plánovaný květnový termín konání každoročního semináře Vápno, cement, ekologie. Zároveň Vás informujeme o novém termínu i místě konání semináře, který se bude konat ve dnech 12. – 14. 10. 2020 ve WELLNESS HOTELU FRYMBURK.

Více zde

Aktuálně řešené projekty a granty

V roce 2019 zahajujeme jako hlavní řešitel spolu s VUT v Brně nový řešitelský projekt TA ČR TH04010207 – Zvýšení trvanlivosti cementobetonových krytů (CBK) pozemních komunikací omezením vlivu alkalicko křemičité reakce (ASR). Zároveň jsme ukončili jako řešitel se Státním zdravotním ústavem Praha čtyřletý projekt TA ČR TH01031196 – Výzkum a vývoj procesu „umělé karbonatace“ pro hodnocení trvanlivosti a ekologické bezpečnosti stavebních materiálů v provozní praxi.

Více zde