Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

O marketingové sekci

Nabízíme níže uvedené činnosti a průběžně je doplňujeme v souladu s poptávkou.

Rozsah činnosti:

 • Udržování aktivních informačních fondů v oblasti techniky, ekonomiky, obchodu a marketingu, a to v informačních gescích: cement, vápno, sádra, vápence, malty, omítky a rámcově i azbestocementové a vláknocementové výrobky
 • Anotování a sledování odborných tuzemských i zahraničních periodik
 • Rešeršní a patentová odborná činnost
 • Vydávání dvouměsíčníku Informační zpravodaj
 • Spolupráce s odborným časopisem Beton TKS (technologie, konstrukce, sanace)
 • Zpracovávání marketingových výzkumů, ekonomických analýz a dalších zadaných projektů v následujících oblastech výrobkových komodit: cement, vápno, vápence, sádry, energosádrovce, kamenivo, beton, suché maltové a omítkové směsi, včetně finálních výrobků – betonové zboží, zámková dlažba, střešní krytiny, tvárnice a jiné
 • Mapování plánovaných změn ve struktuře výrobních závodů
 • Sledování vývoje na trhu stavebních materiálů v České republice
 • Udržování přehledu o surovinových zdrojích pro stavební výrobu v rámci České republiky
 • Příprava a organizace odborného semináře Vápno, cement, ekologie
 • Organizace odborných konferencí s tuzemskou i mezinárodní účastí
 • Pořádání studentských architektonických soutěží a podpora studentů chemických oborů a betonového stavitelství
 • Organizace oborových prezentací v rámci výstavnictví.