O společnosti

Základní informace

Kontaktní údaje

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Adresa: Na Cikánce 614/2, 153 00 Praha 5 – Radotín
Vedení společnosti: Ing. Lukáš Peřka, jednatel a ředitel společnosti
Tel.: +420 606 281 477
E-mail: perka@vumo.cz
WWW: www.vumo.cz
IČO: 49618377
DIČ: CZ49618377

Ochrana osobních údajů

Informace společnosti Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o., o zpracování osobních údajů

Společnost Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o., sídlem Na Cikánce 614/2, 153 00 Praha 5 – Radotín, IČO 49618377, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24081, tímto jakožto správce osobních údajů informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů společností Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a v souladu s dalšími právními předpisy.

Příslušné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v informačních přílohách.

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Společníci:

právnické osoby

 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců vápna ČR

fyzické osoby

 • Ing. Jan Gemrich
 • Ing. Lukáš Peřka
 • Petr Schlattauer
 • Ing. Tomáš Táborský

Jednatelé společnosti:

 • Ing. Jan Gemrich
 • Ing. Lukáš Peřka

Ředitel společnosti:

 • Ing. Lukáš Peřka

Odpovědné osoby:

 • Technologická sekce a laboratoř Ing. Tomáš Táborský, Ing. Šárka Klimešová
 • Normalizační sekce Ing. Jan Gemrich
 • Informačně- marketingová sekce Ing. Lukáš Peřka
 • Legislativní sekce Ing. Jiří Jungmann