Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Konference

Odborný seminář Vápno, cement, ekologie

Seminář je pořádán každoročně již od roku 1993. U zrodu myšlenky pravidelně se potkávat a vyměňovat si zkušenosti stál v té době významný český odborník v oblasti vápenictví pan Arnošt Tuček.

Záměrem těchto setkání bylo a je vzájemné vyměňování zkušeností odborníků z cementářského a vápenického průmyslu v ČR i na Slovensku. Náplň přednášek k aktuálním tématům zajišťují mj. také zástupci z řad MŽP a MPO ČR, verifikačních a certifikační institucí.

Tradičně třídenní konference se koná pravidelně každý rok na konci jara. Bližší informace o konání příštího semináře naleznete včas na našem webu v aktualitách.

Konference s mezinárodní účastí Betonové vozovky

České konference zabývající se problematikou betonových vozovek jsou pořádány od roku 2002 ve dvouletých intervalech. V roce 2014 byl tento interval přerušen s ohledem na konání „12. konference o betonových vozovkách“ (12th International Sympozium on Concrete Roads), kterou organizoval náš Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. a EUPAVE (European Concrete Paving Association) v Praze.

Dne 22. září 2016 se uskutečnila v Čestlicích u Prahy 6. konference Betonové vozovky s téměř 250 účastníky. Na konferenci vystoupilo 10 zahraničních odborníků a 8 českých přednášejících, kteří se ve svých příspěvcích věnovali jednak praktickým zkušenostem s realizací betonových vozovek u nás i v zahraničí, tak i novým technologiím a pracovním postupům.

Odbornými garanty 6. konference Betonové vozovky byly společnosti – Svaz výrobců cementu ČR, Dálniční stavby Praha, a.s., Skanska a.s., Metrostav a.s. a EUROVIA CS, a.s. Realizátorem konference byl Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Mediálními partnery byly časopisy Stavebnictví a Beton TKS.