Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Konference

Odborný seminář Vápno, cement, ekologie

Seminář je pořádán každoročně již od roku 1993. U zrodu myšlenky pravidelně se potkávat a vyměňovat si zkušenosti stál v té době významný český odborník v oblasti vápenictví pan Arnošt Tuček.

Záměrem těchto setkání bylo a je vzájemné vyměňování zkušeností odborníků z cementářského a vápenického průmyslu v ČR i na Slovensku. Náplň přednášek k aktuálním tématům zajišťují mj. také zástupci z řad MŽP a MPO ČR, verifikačních a certifikační institucí.

Tradičně třídenní konference se koná pravidelně každý rok na konci jara. Bližší informace o konání příštího semináře naleznete včas na našem webu v aktualitách.

Konference s mezinárodní účastí Betonové vozovky

České konference zabývající se problematikou betonových vozovek jsou pořádány od roku 2002 ve dvouletých intervalech.

V roce 2014 byl tento interval přerušen s ohledem na konání mezinárodní „12. konference o betonových vozovkách“ (12th International Sympozium on Concrete Roads), kterou organizoval náš Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. a EUPAVE (European Concrete Paving Association) v Praze. Od tohoto ročníku byl realizátorem konferencí pověřen Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Konference s mezinárodní účastí se konají v sudé roky 2016, 2018, 2020 atd. Odbornými garanty a pořádajícími společnostmi jsou – Svaz výrobců cementu ČR, STRABAG, a.s., Skanska a.s., Metrostav a.s. a EUROVIA CS, a.s. Mediálními partnery jsou mj. časopisy Stavebnictví a Beton TKS.

Mezinárodní kongres – 15th International Congress on the Chemistry of Cement

Ve dnech 16. – 20. září 2019 se konal v Praze 15. mezinárodní kongres o chemii cementu (ICCC 2019), který navštívilo 664 účastníků z celého světa.

Mezinárodní kongres o chemii cementu je určen pro vědce, studenty a odborníky z praxe, kteří se zabývají cementem a chemickými procesy a aplikacemi s ním spojenými. Od prvního kongresu o chemii cementu v Londýně v roce 1918 uplynulo již 100 let a kongres se koná v současnosti každé čtyři roky na jiném kontinentě. Na 14. kongresu v Číně získal Výzkumný ústav maltovin Praha, reprezentovaný jejím ředitelem Ing. Lukášem Peřkou, možnost pořádat další 15. kongres poprvé v České republice v Praze. Výzkumný ústav maltovin Praha spolu s organizací GUARANT International, který zajistil rozsáhlou organizační práci, nejenže naplnil požadavky vědeckého výboru na úroveň akce, ale v mnoha směrech ji pozvedl výše. Velký podíl na úspěchu kongresu měl hlavní sponzor kongresu Svaz výrobců cementu, reprezentovaný jeho tajemníkem Ing. Janem Gemrichem, který byl také předsedou vědeckého výboru. Byl ustanoven také stálý řídící výbor, který bude sídlit v Düsseldorfu v Německu.

Pětidenní akce se konala od pondělí do pátku v prostorách Kongresového centra Praha. Již od předcházejícího víkendu se navíc konaly tzv. předkurzy pro zájemce z řad vědců a studentů, které proběhly pod vedením předních světových odborníků – profesorů Karen Scrivenerové a Angela Palomo. Program kongresu doplnily také dvě technické exkurze, výstava laboratorní techniky a také rozsáhlá výstava 174 posterů. Celkově zde zaznělo 22 hlavních a dalších 222 přednášek v 7 sekcích. Účastníci přijeli z celého světa, nejvíce byla zastoupena Čína, Německo, Japonsko, Francie a Česká republika, hojná účast byla také ze Slovenska a dalších evropských zemí, Španělska, Velké Británie a Švýcarska.

Příští hostitelskou zemí 16. mezinárodního kongresu o chemii cementu bude Thajsko v roce 2023.