Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Aktuality

Hledáme nového kolegu – VŠ

Hledáme vysokoškoláka do našeho týmu na pozici výzkumného pracovníka pro aplikovaný výzkum v oblasti stavebních materiálů a speciálních zkušebních postupů v akreditované laboratoři.

Více zde

Aktuálně řešené projekty a granty

V roce 2019 zahajujeme jako hlavní řešitel spolu s VUT v Brně nový řešitelský projekt TA ČR TH04010207 – Zvýšení trvanlivosti cementobetonových krytů (CBK) pozemních komunikací omezením vlivu alkalicko křemičité reakce (ASR). Zároveň jsme ukončili jako řešitel se Státním zdravotním ústavem Praha čtyřletý projekt TA ČR TH01031196 – Výzkum a vývoj procesu „umělé karbonatace“ pro hodnocení trvanlivosti a ekologické bezpečnosti stavebních materiálů v provozní praxi.

Více zde

Studentská architektonická soutěž BETON A ARCHITEKTURA 2017

V tomto roce pořádala Fakulta architektury VUT v Brně, Svaz výrobců cementu České republiky a Výzkumný ústav maltovin Praha již čtvrtý ročník studentské architektonické soutěže BETON A ARCHITEKTURA. Letošní ročník byl koncipován jako národní, tj. mohli se jej zúčastnit všichni studenti oborů architektury z celé ČR, na rozdíl od minulých ročníků, které byly určeny jen pro studenty architektury FA VUT v Brně.

Více zde

Betonové vozovky 2016

Letošní 6. konference Betonové vozovky 2016 navázala na předchozí ročník, který se na republikové úrovni konal v roce 2012, a na mezinárodní konferenci Concrete Roads, uspořádanou v roce 2014. Konference Betonové vozovky 2016 se konala dne 22. září 2016 v Aquapalace Hotel Prague v Praze – Čestlicích.

Více zde

Beton a architektura 2015

Letos se uskutečnil již třetí ročník studentské architektonické soutěže BETON A ARCHITEKTURA 2015. Společně jej opět uspořádali Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury, Svaz výrobců cementu České republiky a Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Více zde

POSPOLU – Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. se podílel na projektu POSPOLU, který byl realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Cílem projektu POSPOLU byla podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů, která povede k lepší přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k hledání dalších možností spolupráce vedle odborného výcviku a odborné praxe.

Více zde

Paneláky ve Zlíně

Od 15. července do 4. října 2015 se ve Zlíně koná exteriérová výstava Příběh paneláku ve Zlínském kraji, která přibližuje vývoj prvního panelového domu typu G a historii a současnost vybraných panelových sídlišť ve Zlíně (Obecin, Bartošovy čtvrti a Jižních Svahů) a v Otrokovicích (Trávníky). Tato výstava, volně přístupná široké veřejnosti před budovou 14|15 Baťova […]

Více zde