Odborný seminář

Seminář 2022

Konference – Vápno, cement, ekologie 2022

Fotografie ze semináře si prohlédněte ve fotogalerii.

Přednášky a dokumenty z konference „Vápno, cement, ekologie 2022″

Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Novela směrnice o průmyslových emisích
Novela směrnice o průmyslových emisích

Mgr. Petra Urbanová

Aktuální novinky v oblasti legislativy odpadového hospodářství
Aktuální novinky v oblasti legislativy odpadového hospodářství

Aleš Bednář

Technologická řešení pro zpracování a využití nejen alternativních paliv
Technologická řešení pro zpracování a využití nejen alternativních paliv

Ing. Jan Tůma

Technologie BEUMER pro dopravu a dávkování alternativních paliv
Technologie BEUMER pro dopravu a dávkování alternativních paliv

Ing. Tomáš Seidl

Snižování nákladů na spotřebu všech druhů energií, snižování uhlíkové stopy
Snižování nákladů na spotřebu všech druhů energií, snižování uhlíkové stopy

Ing. Vladimír Veselý

Zatopené mosty na vodním díle Švihov
Zatopené mosty na vodním díle Švihov

Miroslav Krejčíř

Realizace průmyslového odsávání v oblasti výroby vápna a cementu
Realizace průmyslového odsávání v oblasti výroby vápna a cementu

Ing. Michal Rejzek

Analýza plynu v procesu spalování v rotační peci
Analýza plynu v procesu spalování v rotační peci

Ing. Jiří Vondál, Ph.D.

Praktické ukázky využití simulací v cementárenství
Praktické ukázky využití simulací v cementárenství

Ing. Petr Havelka

Paliva z odpadů jsou budoucností energetického využití nerecyklovatelných materiálů
Paliva z odpadů jsou budoucností energetického využití nerecyklovatelných materiálů

Tomáš Korostenský

Role fotovoltaiky při snižování cen energie pro průmysl
Role fotovoltaiky při snižování cen energie pro průmysl

Ing. Martin Janča

Monitorování iontové mobility sodíku a draslíku cementovou matricí za účelem stanovení citlivosti vzniku ASR
Monitorování iontové mobility sodíku a draslíku cementovou matricí za účelem stanovení citlivosti vzniku ASR

Ing. Kateřina Jiroušková

Hodnocení vlivu obsahu strusky v cementu na riziko vzniku alkalicko-křemičité reakce
Hodnocení vlivu obsahu strusky v cementu na riziko vzniku alkalicko-křemičité reakce

Ing. Šárka Klimešová

Porovnání metodik vyluhování požadovaných parametrů z materiálů obsahujících cement pro styk s pitnou vodou
Porovnání metodik vyluhování požadovaných parametrů z materiálů obsahujících cement pro styk s pitnou vodou