Odborný seminář

Seminář 2018

Konference – Vápno, cement, ekologie 2018

Fotografie ze semináře si prohlédněte ve fotogalerii.

Přednášky a dokumenty z konference „Vápno, cement, ekologie 2018″

Ing. Jaromír Manhart

Odpadové hospodářství ČR a nový balíček EU
Odpadové hospodářství ČR a nový balíček EU

Ing. Petr Havelka

Desatero moderního odpadového hospodářství, aneb jak naplnit evropské cíle a zbytečně nezvyšovat náklady obcí a měst
Desatero moderního odpadového hospodářství, aneb jak naplnit evropské cíle a zbytečně nezvyšovat náklady obcí a měst

Ing. Milan Tomášek

Patnáct let výroby tuhých alternativních paliv
Patnáct let výroby tuhých alternativních paliv

Aleš Bednář

Řešení skladování alternativních paliv a výrobních surovin
Řešení skladování alternativních paliv a výrobních surovin

Gianpaolo Gotti

Koncept TurNOx®: Integrované řešení snížení emisí NOx pro vápence
Koncept TurNOx®: Integrované řešení snížení emisí NOx pro vápence

Viktorija Vasylenkova

Nová úroveň kvality mlecích těles
Nová úroveň kvality mlecích těles

Ing. Michal Ondráček

Vlastnosti železnatých a vápenatých síranů pro cementářský průmysl
Vlastnosti železnatých a vápenatých síranů pro cementářský průmysl

Ing. Jan Tůma

Implementace EU ETS pro 4. obchodovací období 2021-2030
Implementace EU ETS pro 4. obchodovací období 2021-2030

Martin Konarsky

Digitalizace výrobních procesů
Digitalizace výrobních procesů

Ing. Ivan Lukačevič

Ozubené věnce SEW-EURODRIVE
Ozubené věnce SEW-EURODRIVE

Ing. Jaroslav Kolejka

Moderní metody termické analýzy pro cementové směsi a životní prostředí
Moderní metody termické analýzy pro cementové směsi a životní prostředí

Milan Vích

Integrovaná řešení pro inovace v cementárnách
Integrovaná řešení pro inovace v cementárnách

Ing. Vladimír Macourek

Odsávání a filtrace vzduchu v cementárnách a vápenkách
Odsávání a filtrace vzduchu v cementárnách a vápenkách

Ing. Tomáš Táborský

Amoniak – stanovení obsahu amonných iontů v popílku a energosádrovci
Amoniak – stanovení obsahu amonných iontů v popílku a energosádrovci

Ing. Vladimír Veselý

Čpavek – názor betonářů
Čpavek – názor betonářů

Ing. Pavel Bartejs

BOZP – zajišťování pohonů, médií, energií
BOZP – zajišťování pohonů, médií, energií

Ing. Martin Macháček

Bezpečnostní zábradlí kolem plnicích míst
Bezpečnostní zábradlí kolem plnicích míst

Ing. Marie Tichá

Posuzování životního cyklu „Českého cementu“
Posuzování životního cyklu „Českého cementu“

Mgr. Barbora Vlasatá

EPD – nástroj k plnění nových požadavků na stavební výrobky
EPD – nástroj k plnění nových požadavků na stavební výrobky

Ing. Michal Rejzek

Kontinuální měření rtuti
Kontinuální měření rtuti

MUDr. František Kožíšek

Současný stav a další směřování systému hygienických požadavků na cementové materiály pro styk s pitnou vodou v rámci EU a v ČR
Současný stav a další směřování systému hygienických požadavků na cementové materiály pro styk s pitnou vodou v rámci EU a v ČR

Vojtěch Máca

Oceňování (a modelování) environmentálních přínosů ze snížení emisí vzdušných polutantů
Oceňování (a modelování) environmentálních přínosů ze snížení emisí vzdušných polutantů

Richard Posner, Ing. Vítězslav Votruba

Redukce prašnosti a snižování emisí na otevřených plochách
Redukce prašnosti a snižování emisí na otevřených plochách

Ing. Jiří Drcman

Filtrační systémy firmy SCHEUCH
Filtrační systémy firmy SCHEUCH

Jan Toul

Vybrané mechanické, fyzikální a chemické rozbory v cementářské laboratoři
Vybrané mechanické, fyzikální a chemické rozbory v cementářské laboratoři