Odborný seminář

Seminář 2017

Konference – Vápno, cement, ekologie 2017

Fotografie ze semináře si prohlédněte ve fotogalerii.

Přednášky a dokumenty z konference „Vápno, cement, ekologie 2017″

Ing. Jan Tůma

Revize systému EU ETS pro 4. obchodovací období
Revize systému EU ETS pro 4. obchodovací období

Mgr. Dušan Vácha

Systém akreditace ověřovatelů výkazů emisí GHG – legislativní a normativní požadavky a jejich praktické naplnění
Systém akreditace ověřovatelů výkazů emisí GHG – legislativní a normativní požadavky a jejich praktické naplnění

Ing. Libor Prokopec

Názory vápenického a cementářského průmyslu na vývoj přípravy reformy EU ETS po roce 2020
Názory vápenického a cementářského průmyslu na vývoj přípravy reformy EU ETS po roce 2020

Ing. Jan Gemrich

EU ETS 2020 a pohlcování oxidu uhličitého v procesu karbonatace cementu v betonu
EU ETS 2020 a pohlcování oxidu uhličitého v procesu karbonatace cementu v betonu

Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Aktuality z oblasti integrované prevence
Aktuality z oblasti integrované prevence

Ing. Jaroslav Faltus

Technologie pro cementárny a vápenky – dopravní systémy paliva, popílku, míchací centra
Technologie pro cementárny a vápenky – dopravní systémy paliva, popílku, míchací centra

Milan Maciga

Vyzdívkové materiály – antikorozní ochrana, úspora energie
Vyzdívkové materiály – antikorozní ochrana, úspora energie

Ing. Jan Bohuněk

Aplikace dvouvrstvé vyzdívky v kalcinačním pásmu rotační pece v cementárně Radotín
Aplikace dvouvrstvé vyzdívky v kalcinačním pásmu rotační pece v cementárně Radotín

Ing. Zdeněk Šlossar

Prodloužení životnosti vyzdívek šachtových souproudých regenerativních pecí na výpal vápna typu Maerz
Prodloužení životnosti vyzdívek šachtových souproudých regenerativních pecí na výpal vápna typu Maerz

Ing. Martin Konársky

Revolúcia v mletí
Revolúcia v mletí

Ing. Martin Pavliska

Nové trendy v technologiích chlazení a kondicionování spalin
Nové trendy v technologiích chlazení a kondicionování spalin

Miroslav Krejčíř

Odsávání a filtrace vzduchu v cementárnách a vápenkách
Odsávání a filtrace vzduchu v cementárnách a vápenkách

Ing. Jan Moša

Řešení toku sypkých materiálů v silech a akustické čištění
Řešení toku sypkých materiálů v silech a akustické čištění

Úvod k exkurzi

Cementárna Prachovice CZECH REPUBLIC, s.r.o., CEMEX Cement, k.s.
Cementárna Prachovice CZECH REPUBLIC, s.r.o., CEMEX Cement, k.s.

František Dvořák, MBA

EcoWasteEnergy s.r.o.
EcoWasteEnergy s.r.o.

Ing. Jan Aulehla

QCX/BlendExpert™ – Nadstandartní kontrola chemického složení pro průmysl cementu
QCX/BlendExpert™ – Nadstandartní kontrola chemického složení pro průmysl cementu

Ing. Jakub Achrer

Legislativní změny v zákoně o ochraně ovzduší a emisní vyhlášce
Legislativní změny v zákoně o ochraně ovzduší a emisní vyhlášce

Ing. Ivan Šifta, Pavel Dyba

Analyzátory plynů Siemens pro emisní a procesní měření Siemens Process Analytics – Řešení pro cementárny
Analyzátory plynů Siemens pro emisní a procesní měření Siemens Process Analytics – Řešení pro cementárny

Ing. Jiří Jungmann

Emise NH3 při výrobě cementu
Emise NH3 při výrobě cementu

Ing. Jaroslav Bureš, CSc.

Hodnocení mikrostruktury vápenců a vztah mikrostruktury vápence na průběh výpalu
Hodnocení mikrostruktury vápenců a vztah mikrostruktury vápence na průběh výpalu

Ing. Michal Rejzek

Hot-wet analyzátory pro emisní a procesní měření
Hot-wet analyzátory pro emisní a procesní měření

Ing. Tomáš Táborský

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty
Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty

Aleš Bednář

Diagnostika a průběh údržby automatických jeřábů
Diagnostika a průběh údržby automatických jeřábů

Ing. Šárka Klimešová

Statistika v laboratorní praxi, statistika malých souborů dat
Statistika v laboratorní praxi, statistika malých souborů dat

Ing. Jiří Drcman

Technologie SCHEUCH GmbH pro naplnění očekávaných limitů emisí
Technologie SCHEUCH GmbH pro naplnění očekávaných limitů emisí

Ing. Leoš Voleský

Flexibilní systémy dávkování alternativních paliv
Flexibilní systémy dávkování alternativních paliv