Odborný seminář

Seminář 2011

Konference – Vápno, cement, ekologie 2011

Fotografie ze semináře si prohlédněte ve fotogalerii.

Přednášky a dokumenty z konference „Vápno, cement, ekologie 2011“

Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková CSc.
Několik dat z historie výroby a užití stavebních pojiv

Několik dat z historie výroby a užití stavebních pojiv [80 kB, PDF]

Ing. Pavel Malinský
Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010 [150 kB, PDF]

Ing. Jan Tůma
EU ETS po roce 2012

EU ETS po roce 2012 [316 kB, PDF]

Ing. Jiří Jungmann
Snižování emisí skleníkových plynů využíváním směsných pojiv

Snižování emisí skleníkových plynů využíváním směsných pojiv [1.05 MB kB, PDF]

Ing. Jan Gemrich
Směrnice o průmyslových emisích, novelizace zákona o integrované prevenci,
„novelizace zákona o ochraně ovzduší“

Směrnice o průmyslových emisích [198 kB, PDF]

Ing. Miroslav Florián
Vápenatá a vápenatohořečnatá hnojiva, uvádění na trh v ČR

Vápenatá a vápenatohořečnatá hnojiva, uvádění na trh v ČR [1.06 MB, PDF]

Ing. Lukáš Peřka
Vývoj odbytu a sortimentní rozdělení mletých vápenců v České republice

Vývoj odbytu a sortimentní rozdělení mletých vápenců v České republice [228 kB, PDF]

Ing. Ladislav Vitoul, Antonín Kocián, Ing. Alice Kutálková
98 let výroby velmi jemně mletých vápenců ve vápence Vitoul s.r.o.

98 let výroby velmi jemně mletých vápenců ve vápence Vitoul s.r.o. [2.11 MB, PDF]

Ing. Ivan Lukačevič
Průmyslové převodovky SEW Eurodrive

Průmyslové převodovky SEW Eurodrive [3.09 MB, PDF]

Ing. Jiří Chalabala
Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí [2.48 MB, PDF]

Ing. Karel Lang, CSc.
P-D Refractories CZ – význačný partner pro výrobce vápna a cementu

P-D Refractories CZ – význačný partner pro výrobce vápna a cementu [1.67 MB, PDF]

Ing. Tomáš Táborský
Křemičito-alkalická reakce kameniva v betonu – další možnosti řešení

Křemičito-alkalická reakce kameniva v betonu – další možnosti řešení [721 kB, PDF]

Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2011

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2011 [1.27 MB, PDF]

Ing. Lukáš Peřka
Fotokatalyzátory na bázi TiO2 pro cementářský průmysl

Fotokatalyzátory na bázi TiO2 pro cementářský průmysl [11.5 MB, PDF]

Ing. Ondřej Matějka
Samočisticí a smog redukující povrchy staveb s technologií TX Active

Samočisticí a smog redukující povrchy staveb s technologií TX Active [1.32, PDF]

Mgr. Martin Boháč, RNDr. Theodor Staněk
Cementové směsi s TiO2 pro GRC kompozit

Cementové směsi s TiO2 pro GRC kompozit [488 kB, PDF]

Ing. Jiří Drcman
Industrial Minerals Division Presentation

Industrial Minerals Division Presentation [20.4 MB, PDF]

Ing. Šárka Klimešová
Trvanlivost a hygienická a ekologická bezpečnost stabilizátorů vyráběných z druhotných energetických surovin určených pro podpůrné dopravní využití v lokalitách ochranných pásem pitné vody

Trvanlivost a hygienická a ekologická bezpečnost stabilizátorů [278 kB, PDF]

Ing. Jana Stachová, Prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc, Ing. Dominik Gazdič Ph.D, ing. Karel Dvořák Ph.D
Studium výpalu portlandského slinku na bázi fluidního popílku

Studium výpalu portlandského slinku na bázi fluidního popílku [414 kB, PDF]

Ing. Tomáš Opravil, PhD.
Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně [173 kB, PDF]

RNDr. Theodor Staněk Ph.D., Mgr. Martin Boháč, Vladimír Persaň, Petr Urbánek
Příprava a vlastnosti cementů s vápencem

Příprava a vlastnosti cementů s vápencem [130 kB, PDF]

Ing. Vladimír Těhník, Ing. Radovan Nečas
Uplatnění vápencové suroviny z hlediska kvality v různých průmyslových odvětvích

Uplatnění vápencové suroviny z hlediska kvality v různých průmyslových odvětvích [100 kB, PDF]