Odborný seminář

Seminář 2016

Konference – Vápno, cement, ekologie 2016

Fotografie ze semináře si prohlédněte ve fotogalerii.

Přednášky a dokumenty z konference „Vápno, cement, ekologie 2016″

Ing. Lukáš Peřka

International Congress on the Chemistry of Cement
International Congress on the Chemistry of Cement [35,5 MB, PDF]

Ing. Stanislava Rollová

Mezinárodní konference BETONOVÉ VOZOVKY 2016
Mezinárodní konference BETONOVÉ VOZOVKY 2016 [9,1 MB, PDF]

Ing. Jan Tůma

EU ETS – návrhy revize, alternativy a pozice ČR
EU ETS – návrhy revize, alternativy a pozice ČR [575 kB, PDF]

Mgr. Eva Hejralová

Problematika biomasy v rámci monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů
Problematika biomasy v rámci monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů [453 kB, PDF]

Ing. Jan Velíšek, Ing. Kristýna Thonová

Zkušenosti z verifikace skleníkových plynů ve vápenickém a cementářském průmyslu
Zkušenosti z verifikace skleníkových plynů ve vápenickém a cementářském průmyslu [371 kB, PDF]

Ing. Kateřina Jiroušková

Tuhá alternativní paliva – stanovení obsahu biomasy podle ČSN EN 15 440
Tuhá alternativní paliva – stanovení obsahu biomasy podle ČSN EN 15 440 [12,4 MB, PDF]

Ing. Šárka Klimešová

Tuhá alternativní paliva – validace metody pro stanovení obsahu biomasy podle ČSN EN 15 440
Tuhá alternativní paliva – validace metody pro stanovení obsahu biomasy podle ČSN EN 15 440 [18,9 MB, PDF]

Miroslav Krejčíř

Odprašování linky pro výrobu vápenného hydrátu
Odprašování linky pro výrobu vápenného hydrátu [8,3 MB, PDF]

Ing. Jaroslav Faltus

Skladování a doprava biomasy peletek
Skladování a doprava biomasy peletek [23,3 MB, PDF]

Aleš Bednář

Manipulace a skladování tuhých alternativních paliv, doprava sypkých hmot
Manipulace a skladování tuhých alternativních paliv, doprava sypkých hmot [68,7 MB, PDF]

Ing. Jiří Svoboda

Technika pro měření skleníkových plynů
Technika pro měření skleníkových plynů [1,1 MB, PDF]

Ing. Jiří Jungmann

Redukce NOx a úniky NH3
Redukce NOx a úniky NH3 [10,7 MB, PDF]

Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

Využívání popílků po zavedení SNCR
Využívání popílků po zavedení SNCR [22,1 MB, PDF]

Mgr. Pavel Jiroš

Analytická řešení potřeb laboratoří v cementárenském průmyslu
Analytická řešení potřeb laboratoří v cementárenském průmyslu [3,8 MB, PDF]

Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

Správnost a přesnost rtg-difrakčních analýz Rietveldovou metodou a automatizace fázových analýz v cementárnách
Správnost a přesnost rtg-difrakčních analýz Rietveldovou metodou a automatizace fázových analýz v cementárnách [961 kB, PDF]

Ing. Tomáš Táborský

Vylepšování geomechanických vlastností zemin vápnem
Vylepšování geomechanických vlastností zemin vápnem [6,1 MB, PDF]

Ondřich Pavel DiS.

Systémy potlačení prašnosti
Systémy potlačení prašnosti [24,6 MB, PDF]

Ing. Jiří Drcman

Innovative Technologies for NOx and CO – Reduction
Innovative Technologies for NOx and CO – Reduction [4,7 MB, PDF]