Odborný seminář

Seminář 2012

Konference – Vápno, cement, ekologie 2012

Fotografie ze semináře si prohlédněte ve fotogalerii.

Přednášky a dokumenty z konference „Vápno, cement, ekologie 2012“

Program konference Vápno, cement, ekologie 2012 [168 kB, PDF]

Ing. Pavel Malinský
Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 [290 kB, PDF]

Ing. Ivan Lukačevič
Použití průmyslových převodovek SEW-EURODRIVE při modernizaci pohonů strojních zařízení

Použití průmyslových převodovek SEW-EURODRIVE [262 kB, PDF]

Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
Několik poznámek k alternativním pojivům

Několik poznámek k alternativním pojivům [343 kB, PDF]

Ing. Miloš Cikrt
50 let výměníků tepla a nové aplikace

50 let výměníků tepla a nové aplikace [291 kB, PDF]

Mgr. Radomír Bubík
Soudobé technologie na efektivní spoluspalování alternativních paliv, bypassy

Soudobé technologie na efektivní spoluspalování alternativních paliv, bypassy [1,58 MB, PDF]

Ing. Jan Bohuněk
Provozní zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v Českomoravský cement, a.s., závod Radotín

Provozní zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v Českomoravský cement, a.s., závod Radotín [1,81 MB, PDF]

Ing. Jan Špaček
Provozní zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v Lafarge cement, a.s.

Provozní zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v Lafarge cement, a.s. [328 kB, PDF]

Bc. Radomír Kadlec
Provozní zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v Cement Hranice, a.s.

Provozní zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v Cement Hranice, a.s. [637 kB, PDF]

Ing. Helena Hůlová
Monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů – změny po roce 2013

Monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů [69,6 kB, PDF]

Ing. Jan Tůma
EU ETS po roce 2012

EU ETS po roce 2012 [222 kB, PDF]

Ing. Michal Reinisch
Toni Technik – Stroje a vybavení pro zkoušky stavebních hmot

Toni Technik – Stroje a vybavení pro zkoušky stavebních hmot [1.12 MB, PDF]

Ing. Petr Hrbek
140 let výroby vápna ve Vápence Vitošov

140 let výroby vápna ve Vápence Vitošov [17,6 MB, PDF]

Ing. Vladimír Hájek
Dvoušachtová pec Maerz Finelime v Dolvap Varín

Dvoušachtová pec Maerz Finelime v Dolvap Varín [1,01 MB, PDF]

Jaroslav Brzobohatý
Tříšachtová pec ve vápence Vitošov

Tříšachtová pec ve vápence Vitošov [1,85 MB, PDF]

Ing. Lukáš Peřka
Vývoj odbytu a sortimentní rozdělení vápna v České republice

Vývoj odbytu a sortimentní rozdělení vápna v České republice [204 kB, PDF]

Ing. Iva Doležalová
Modifikace vlastností pálených vápen

Modifikace vlastností pálených vápen [625 kB, PDF]

Ing. Lenka Schwarzerová
Ovlivňování vlastností čerstvých vápenných kaší

Ovlivňování vlastností čerstvých vápenných kaší [423 kB, PDF]

Ing.Petr Cermanek
Energetický management v praxi

Energetický management v praxi [1.74 MB, PDF]