Odborný seminář

Seminář 2010

Konference – Vápno, cement, ekologie 2010

Fotografie ze semináře si prohlédněte ve fotogalerii.

Přednášky a dokumenty z konference „Vápno, cement, ekologie 2010“

Ing. Pavel Malinský
Informace o vývoji výroby silikátových stavebních materiálů v České republice

Přednáška Informace o vývoji výroby silikátových stavebních materiálů v České republice [84 kB, PDF]

Ing. Pavlína Kulhánková
Úloha MPO v procesu integrovaného povolování

Přednáška Úloha MPO v procesu integrovaného povolování [62 kB, PDF]

Prezentace Úloha MPO v procesu integrovaného povolování a systém zpracování a přijímání dokumentů BREF v EU [90 kB, PDF]

Ing. Jan Slavík, Ph.D., Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., Mgr. Eva Bauerová
Novinky z integrované prevence – vývoj české a evropské legislativy, aktivity MŽP a Evropské komise

Přednáška Novinky z integrované prevence – vývoj české a evropské legislativy, aktivity MŽP a Evropské komise [110 kB, PDF]

Prezentace Novinky z integrované prevence – vývoj české a evropské legislativy, aktivity MŽP a Evropské komise [186 kB, PDF]

Ing. Slavomír Janků
IPPC – Legislativa, praxe, vize

Prezentace IPPC – Legislativa, praxe, vize [111 kB, PDF]

Ing. Alena Kaucová
Lafarge Cement a.s., a IPPC

Prezentace Lafarge Cement a.s., a IPPC [270 kB, PDF]

Ing. Roman Michalčík
Spalovací zkouška v podmínkách IPPC

Prezentace Spalovací zkouška v podmínkách IPPC [90 kB, PDF]

Ing. Libor Prokopec
IPPC – Legislativa, praxe, vize

Prezentace IPPC – Legislativa, praxe, vize [145 kB, PDF]

Ing. Tomáš Táborský
Omezení vzniku křemičitoalkalické reakce kameniva v betonu

Prezentace Omezení vzniku křemičitoalkalické reakce kameniva v betonu [210 kB, PDF]

Ing. Lukáš Peřka
Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2010

Prezentace Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2010 [1,81 MB, PDF]

Ing. Šárka Klimešová
Nařízení REACH a CLP (GHS) klasifikace, označování a balení

Prezentace Nařízení REACH a CLP (GHS) klasifikace, označování a balení [1,58 MB, PDF]

Ing. Radovan Nečas, Mgr. Miroslav Hroza
Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními vlastnostmi vápenců

Prezentace Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními vlastnostmi vápenců [195 kB, PDF]

Ing. Karel Dvořák, Ph.D., prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc., doc. Ing. Oldřich Hoffmann, CSc., Jana Stachová
Využití fluidních popílků při výrobě cementu

Prezentace Využití fluidních popílků při výrobě cementu [198 kB, PDF]

RNDr. Theodor Staněk, Ph.D., RNDr. Petr Sulovský, Ph.D.
Možnosti eliminace negativního vlivu P2O5 na tvorbu portlandského slínku

Prezentace Možnosti eliminace negativního vlivu P2O5 na tvorbu portlandského slínku [888 kB, PDF]