Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Zahájili jsme nový projekt CK04000162 „Vývoj nízkouhlíkových trvanlivých cementobetonových krytů vozovek“

Tříletý projekt je realizován v rámci TA ČR DOPRAVA 2020+ spolu s dalšími účastníky Skanska, a.s. a Vysokým učením technickým v Brně.tacr

Cílem projektu je výzkum, vývoj a ověření nových typů cementů a betonových směsí pro cementobetonové kryty vozovek (CBK) s výrazně sníženou uhlíkovou stopou a zvýšenou trvanlivostí. Projekt je komplexně zaměřen na adaptaci oblasti dopravních staveb související s prioritami využívání vhodných směsných cementů v důsledku snižování emisí skleníkových plynů a používáním vhodných druhotných přírodních surovin i na bázi vhodných recyklátů s důrazem zvýšit životnost CB krytů v ČR, prodloužit doby pro opravy a snížit celkové náklady na provozování dálniční sítě v ČR.