Galerie

Fotogalerie

Stanovení azbestu mikroskopicky

Nové přístroje – laserový granulometr Analysette 22 NanoTec a ELTRA analyzátor uhlíku a síry

Analytická laboratoř

Stanovení obsahu biomasového uhlíku v alternativních palivech a odpadech

Speciální formy na přípravu zkušebních trámečků pro výluhy

Náš kolektiv