Architektonické soutěže

Architektonická soutěž Betonový dům a byt 2014

Interní studentská architektonická soutěž

Betonový dům a byt 2014

Vyhlašovatelé:

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Svaz výrobců cementu ČR

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Soutěž byla koncipována ve dvou tematických okruzích:

1. Stavba startovního (sociálního bydlení)

2. Malá komunální stavba

Ceny a odměny:

1. místo: neuděleno

2. místo: Pavla Franková – Galerie na zřícenině hradu Vikštejn

3. místo: Martina Mlčochová – Mementorium

Cena bez určení pořadí: Petra Filipovská – Polyfunkční dům

Odměna: Roman Osika – Kaple