Research Institute of Binding Materials Prague, s.r.o.

Student architectural competition CONCRETE AND ARCHITECTURE 2017

V tomto roce pořádala Fakulta architektury VUT v Brně, Svaz výrobců cementu České republiky a Výzkumný ústav maltovin Praha již čtvrtý ročník studentské architektonické soutěže BETON A ARCHITEKTURA. Letošní ročník byl koncipován jako národní, tj. mohli se jej zúčastnit všichni studenti oborů architektury z celé ČR, na rozdíl od minulých ročníků, které byly určeny jen pro studenty architektury FA VUT v Brně.

Účelem a posláním soutěže bylo nalézt nejvhodnější koncepci komplexního architektonického řešení objektu. Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu, v němž bude plnohodnotně využit beton jako materiál konstrukční (např. vysokopevnostní, UHPC či lehké konstrukční betony) nebo funkční (např. lehké tepelně izolační nebo těžké stínicí betony) nebo estetický beton (např. pohledové betony, barevné nebo s upraveným povrchem), případně v možných kombinacích.

Soutěž byla koncipována ve dvou tematických okruzích:

  • Concrete Living (Bydlení s betonem) – obytný dům nebo jejich soubor pro potřeby individuálního bydlení včetně atraktivního uplatnění betonu v interiéru.
  • Freestyle (Volný styl) – jakýkoliv typ stavby, drobná městská architektura, výtvarné dílo ve městě.

Cílem soutěže bylo představit beton jako zásadní materiál, který je možno použít v navrhování současných architektonických objektů.

Záznam cyklu motivačních přednášek přednesených dne 14.3.2017 na FA VUT v Brně můžete shlédnout zde https://www.youtube.com/watch?v=YB1_2ss8GeA.

Katalog čtvrtého ročníku studentské architektonické si můžete stáhnout zde katalog BETON A ARCHITEKTURA 2017.