Research Institute of Binding Materials Prague, s.r.o.

Concrete and Architecture 2015

Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury, Svaz výrobců cementu České republiky a Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. uspořádali studentskou architektonickou soutěž pro studenty FA VUT v Brně

BETON A ARCHITEKTURA 2015

koncipovanou ve dvou tematických okruzích s následnou výstavou a předáním finančních odměn pro oceněné studenty.

Ocenění studenti v kategorii Accent in the landscape (Akcent v krajině) – prvek drobné architektury sakrálního, turistického či jiného charakteru souznícího s rázem okolní krajiny:

1. cena
Bc. Petra Buganská – JEČMENIŠTĚ – KŘEST

2. cena
Adam Hudec – ŽIDOV JÁROK

3. cena
Josef Kala, Marek Maloň – VYHLÍDKA Z LOMU NA HÁDECH V BRNĚ

 

Ocenění studenti v kategorii Concrete Living (Bydlení s betonem) – obytný dům nebo jejich soubor pro potřeby individuálního bydlení včetně atraktivního uplatnění betonu v interiéru:

1. cena
Bc. Lucie Nippertová – DŮM U ZLATÉ RŮŽE

2. cena
Adam Novotník – BYTOVÝ DŮM NA RYBÁŘSKÉ

3. cena
Bc. Ivo Stejskal – OBYTNÝ SOUBOR NA UL. PASTVINY V BRNĚ – KOMÍNĚ

 

Porota:

předsedkyně – Ing. arch. Eva Eichlerová – EA architekti
doc. Ing. arch. Jan Hrubý CSc. – děkan FA VUT v Brně
doc. Mgr. Tomáš Medek – FaVU VUT v Brně
Ing. Stanislava Rollová – VUM
Mgr. Adéla Tkaná – SVC ČR
Ing. arch. Markéta Veselá – architektonická kancelář MAURA
Ing. Jana Margoldová, CSc. – SVC ČR, mimořádný člen poroty

Katalog k studentské architektonické soutěži Beton v architektuře 2015