Research Institute of Binding Materials Prague, s.r.o.

The success of our trainee in Student Conference 2020 MSŠCH

V rámci dlouhodobé spolupráce s Masarykovou střední školou chemickou poskytujeme podporu studentům při plnění jejich praxí. Studentka 4. ročníku MSŠCH  Tereza Macigová zpracovávala ve spolupráci s Ing. Šárkou Klimešovou a Ing. Kateřinou Jirouškovou práci na téma „Analytické stanovení obsahu biomasy v palivech vyrobených z odpadů pro cementářské pece a vlastní návrh možnosti zvýšení obsahu biomasy“. S touto prací se umístila na Studentské odborné konferenci konané dne 18.11.2020 na prvním místě. Gratulujeme!

Více zde…