Research Institute of Binding Materials Prague, s.r.o.

ICCC 2019 – 15th International Congress on Cement Chemistry

Ve dnech 16. – 20. září 2019 se konal v Praze 15. mezinárodní kongres o chemii cementu (ICCC 2019), který navštívilo 664 účastníků z celého světa.

Mezinárodní kongres o chemii cementu je pro vědce, studenty a odborníky z praxe, kteří se zabývají cementem a chemickými procesy a aplikacemi s ním spojenými. Od prvního mezinárodního kongresu o chemii cementu, který byl v Londýně v roce 1918, uplynulo již 100 let a kongres se koná v současnosti každé čtyři roky na jiném kontinentě.  Na 14. kongresu v Číně získal Výzkumný ústav maltovin Praha, reprezentovaný jejím ředitelem Ing. Lukášem Peřkou, možnost pořádat další 15. kongres poprvé v České republice v Praze. Výzkumný ústav maltovin Praha spolu s organizací GUARANT International, který zajistil rozsáhlou organizační práci, nejenže naplnil požadavky vědeckého výboru na úroveň kongresu, ale v mnoha směrech ji pozvedl výše. Například mobilní aplikaci ke kongresu si stáhla a aktivně využívala většina účastníků, což jim značně usnadňovalo orientaci v náročném přednáškovém programu, který probíhal některé dny i ve čtyřech sálech najednou.

Velký podíl na úspěchu kongresu měl hlavní sponzor kongresu Svaz výrobců cementu, reprezentovaný jeho tajemníkem Ing. Janem Gemrichem, který byl také předsedou vědeckého výboru. Poděkování za úspěch kongresu patří také dalším sponzorům – BASF, Buzzi Unicem a FLSmidth. Na kongresu byl ustanoven také stálý řídící výbor, který bude sídlit v Düsseldorfu v Německu a jehož tajemníkem se stal p. Jörg Rickert.

Pětidenní kongres se konal od pondělí do pátku v prostorách Kongresového centra Praha. Již od předcházejícího víkendu se navíc konaly tzv. kongresové předkurzy pro zájemce z řad vědců a studentů, které proběhly pod vedením předních světových odborníků – profesorů Karen Scrivenerové a Angela Palomo. Program kongresu doplnily také dvě technické exkurze. O exkurzi do cementárny Českomoravského cementu, a.s. byl tak velký zájem, takže nakonec proběhla ve dvou turnusech. Nicméně i exkurze na současnou největší stavbu v Praze Optimalizace traťového úseku Praha – Hostivař – Praha hl. nádraží se zaměřením na betonové stavby a zejména mosty byla pro účastníky z celého světa velmi zajímavá.

Kongres doplňovala výstava laboratorní techniky a také rozsáhlá výstava 174 posterů. Celkově na kongresu zaznělo 22 hlavních a dalších 222 přednášek v 7 sekcích. Účastníci na kongres přijeli z celého světa, nejvíce byla zastoupena Čína, Německo, Japonsko, Francie a Česká republika, hojná účast byla také ze Slovenska a dalších evropských zemí, Španělska, Velké Británie a Švýcarska.

Většinu přednášek doprovázela velmi zajímavá diskuse, která často pokračovala v předsálích Kongresového centra. Neformální část kongresu vyvrcholila velkým galavečerem v paláci na Žofíně, kterým provázela a zpívala operní pěvkyně paní Markéta Fassati. Během večera byla také vyhlášena další hostitelská země 16. mezinárodního kongresu o chemii cementu, kterou bude Thajsko. Příští kongres se tedy bude konat v roce 2023 v Bangkoku, kde budou pokračovat diskuse mezi vědci, studenty a odborníky z praxe, kteří již získali pracovní zkušenosti v mnoha oborech chemie důležitých pro výrobu cementu a jeho použití v betonu.