Research Institute of Binding Materials Prague, s.r.o.

Our Research project No. TH04010207 TA ČR of Epsilon Programme was finished

tacrČtyřletý projekt „Zvýšení trvanlivosti cementobetonových krytů (CBK) pozemních komunikací omezením vlivu alkalicko-křemičité reakce (ASR)“ byl ukončen. Projekt byl realizován v rámci programu Epsilon Technologické agentury ČR ve spolupráci s VUT v Brně.

Problematika ASR byla řešena selektivním výběrem kameniva a v případě cementu využitím nevhodné a dnes již zastaralé definice alkalického ekvivalentu, který stechiometricky zavádí limitovaný obsah alkálií bez zohlednění vlivu a různosti uvolňování jednotlivých oxidů a rovněž bez zohlednění jejich původu ze slínku anebo dalších složek cementu. Odstraněním tohoto problému bylo možno selektivně hodnotit a tím i využít nejen silniční portlandské cementy CEM I, ale i další struskové cementy CEM II až CEM III s modifikovaným obsahem C3A a známým obsahem jednotlivých alkalických oxidů.

Projekt vycházel z poptávek stavebních firem i cementáren. Cílem projektu bylo zvýšení trvanlivosti a kvality cementobetonových krytů pozemních komunikací, a to i z hlediska změny klimatu, vlivu počasí a především alkalicko-křemičité reakce.