Research Institute of Binding Materials Prague, s.r.o.

Our Research project No. TH01031196 TA ČR of Epsilon Programme

tacr

V současnosti ukončujeme v rámci programu Epsilon Technologické agentury ČR projekt Výzkum a vývoj procesu „umělé karbonatace“ pro hodnocení trvanlivosti a ekologické bezpečnosti stavebních materiálů v provozní praxi.

Naším partnerem v projektu, který probíhal v letech 2015-2018, byl Státní zdravotní ústav v Praze, s nímž máme dlouholetou bezproblémovou spolupráci.

Hlavním cílem projektu bylo komplexní řešení problematiky poznání vlastností a využití materiálů typu bypassových odprašků vyváděných z cementářských procesů a jejich využití v hydraulických stavebních hmotách hodnocených metodou “umělé karbonatace” pro bezpečné používání v environmentálně exponovaných stavebních aplikacích.

Hlavní cíl byl tvořen dílčími cíli:

a) technologická a environmentální analýza a hodnocení by-passových materiálů, vč. provozních měření a záchytů a tvorba modelů nízkopevnostních popř. dalších aplikací pro jejich stavební využití,
b) environmentální ověření procesu „umělé karbonatace“ pro silikátové materiály přicházející do přímého styku s pitnou vodou a zavedení do stavební praxe formou legislativní úpravy a užitného vzoru.