Research Institute of Binding Materials Prague, s.r.o.

New Devices – Laser Granulometer ANALYSETTE 22 NanoTec and Analyzer of Carbon and Sulfur ELTRA

V roce 2019 jsme v laboratoři realizovali dvě významné investice.

Laserový granulometr Analysette 22 od německé společnosti Fritsch, který sloužil více jak 30 let, jsme nahradili nejnovějším typem Analysette 22 NanoTec. Stanovení distribuce částic a měření velikosti částic na principu ohybu laserového paprsku na částicích o velikosti 0,01 µm  až 2100  µm se provádí za mokra. Měření probíhá v kapalném médiu, nejčastěji ve vodě (např. mleté vápence, struska, popílky)  nebo v ethanolu pro látky s vodou chemicky reagující nebo látky ve vodě se rozpouštějící (např. cementy, fluidní popílky, energosádrovce). Jiná kapalná média jsou možná v případě individuální domluvy.

Druhý přístroj je analyzátor uhlíku a síry od společnosti ELTRA, na kterém se stanovuje především uhlík ve vzorcích tuhých alternativních paliv. Dále je možné stanovovat uhlík ve vzorcích uhlí, asfaltu, gumy, vápence, cementů a vedlejších energetických produktů. Rovněž je možné stanovovat obsah síry ve vápencích, v cementech a dalších materiálech.

V současné době připravujeme obě metody k akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.