Research Institute of Binding Materials Prague, s.r.o.

Current projects and grants

V roce 2019 jsme zahájili jako hlavní řešitel spolu s VUT v Brně nový řešitelský projekt TA ČR TH04010207 – Zvýšení trvanlivosti cementobetonových krytů (CBK) pozemních komunikací omezením vlivu alkalicko křemičité reakce (ASR). Řešitelem je Ing. Tomáš Táborský, 2019-2022.

V předešlém roce jsme ukončili jako řešitel se Státním zdravotním ústavem Praha čtyřletý projekt TA ČR TH01031196 – Výzkum a vývoj procesu „umělé karbonatace“ pro hodnocení trvanlivosti a ekologické bezpečnosti stavebních materiálů v provozní praxi – řešitelka Ing. Šárka Klimešová, 2015 – 2018.

Vypálené vzorky před vyjmutím ze superkantalové pece

Vypálené vzorky před vyjmutím ze superkantalové pece

Superkantalová pec s možností výpalu do 1500°C

Superkantalová pec s možností výpalu do 1500 °C

Chladnutí zkušebních vzorků

Chladnutí zkušebních vzorků