Research Institute of Binding Materials Prague, s.r.o.

Conference Lime, Cement, Ecology 2016

V letošním roce jsme připravili dvě hlavní témata:

– Emise skleníkových plynů (GHG) a biomasa

  • Změny a příprava systému EU ETS po r. 2020
  • Tuhá alternativní paliva – validace a stanovení obsahu biomasy
  • Zkušenosti z verifikace skleníkových plynů ve vápenickém a cementářském průmyslu

– Katalytická a nekatalytická redukce NOx a úniky NH3

  • Provozní zkušenosti s oxidy dusíku a amoniakem v cementárnách

Z ostatních přednášek jsme zařadili mj. Manipulace a skladování tuhých alternativních paliv, Správnost a přesnost rtg-difrakčních analýz Rietveldovou metodou a automatizace fázových analýz v cementárnách, Vylepšování geomechanických vlastností zemin vápnem apod.

Přednášející byli mj. z řad MŽP ČR, verifikačních a certifikační institucí.

Na právě proběhlý 23. ročník navážeme dalším odborným seminářem Vápno, cement, ekologie 2017. Informace o místě a termínu konání naleznete včas na našich stránkách. Těšíme se opět na setkání.