Research Institute of Binding Materials Prague, s.r.o.

Another trainee succeeded in the MSŠCH Student Conference 2021

Studentka 4. ročníku Masarykovy střední školy chemické Magdaléna Součková vypracovala ve spolupráci s Ing. Šárkou Klimešovou, Ing. Tomášem Táborským a Ing. Kateřinou Jirouškovou práci na téma „Porovnání hodnot vyluhování především těžkých kovů ze vzorků cementů bez a s karbonatací – umělé stárnutí vzorků“. S touto prací získala první místo na Studentské odborné konferenci konané dne 10.11.2021. Máme spolu s ní radost a přejeme řadu dalších úspěchů. Naše dlouhodobá spolupráce s Masarykovou střední školou chemickou poskytuje podporu studentům při plnění jejich praxí. Těší nás, že naši praktikanti opakovaně dosahují úspěchů s pracemi, které vycházejí z u nás absolvovaných praxí.