Research Institute of Binding Materials Prague, s.r.o.

Conference LIME, CEMENT, ECOLOGY

Letošní 27. odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2020 se koná ve dnech 12. – 14. 10. 2020 ve WELLNESS HOTELU FRYMBURK.

Program letošního semináře je zaměřen na:

  • EU ETS 2020, legislativa EU ETS post 2020
  • Zákon o odpadech, využívání odpadů, legislativa ČR – trvale udržitelný dostupný palivový mix s obsahem biomasy a plnění emisních limitů v ČR
  • Bezpečnostní listy a UFI kódy (jednoznačné identifikátory složení)
  • Aktuální a evropský stav v oblasti vápence pro hnojení
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Prezentace technologií pro údržbu a šetření energií.

Těšíme se na setkání!

Přihláška na seminář zde.

Poznámka:

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. konzultoval s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy záměr pořádání ve dnech 19. – 21. května odborný seminář „Vápno, Cement, Ekologie“.  

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. apeluje na všechny, kteří v oblastech postižených koronavirem pobývali, nebo se stýkali s lidmi v karanténě nebo z rizikových oblastí, aby dbali pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR a Hygienické stanice.

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. bude nadále situaci okolo nákazy COVID-19  sledovat a v případě změny nařízení ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR nebo Hygienické stanice hned bude informovat o příslušných opatřeních.

Mediální spolupráce