Research Institute of Binding Materials Prague, s.r.o.

Conference LIME, CEMENT, ECOLOGY 2023

Letošní 28. odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE se bude konat 15. -17. května 2023 v kongresovém hotelu Jezerka na Seči.

V případě zájmu o komerční prezentaci nebo jakékoli bližší informace kontaktujte Ing. Stanislavu Rollovou.