Research Institute of Binding Materials Prague, s.r.o.

Conference LIME, CEMENT, ECOLOGY

Příští 25. odborný seminář Vápno, cement, ekologie 2018 se koná ve dnech 26. – 28. června 2018 opět v kongresovém hotelu Jezerka na Seči u Chrudimi v Železných horách.

Rámcový program letošního semináře je zaměřen na:

  • Nový zákon o odpadech, stěžejní záměry a realizační termíny, významné změny oproti současné úpravě
  • Popílky se zbytkovým obsahem amoniaku – zkušenosti s jejich nakládáním, hygienický a environmentální pohled
  • „Low carbon“ cementy v EN 197-1 a v EU ETS 2020, legislativa EU ETS 2020
  • Posouzení životního cyklu pro „Český cement“ a environmentální prohlášení o výrobku
  • Snížení emisí NOx na vápenických pecích
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

Program odborného semináře VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2018

Technická exkurze proběhne ve středu 27. 6. 2018 v odpoledních hodinách. V rámci exkurze se podíváme do provozu společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. v Chrudimi. Následovat bude exkurze s ochutnávkou do Pardubického pivovaru Pernštejn.

Pozvánka Vápno, cement, ekologie 2018

Loňský 24. ročník odborného semináře  se konal v novém prostředí kongresového hotelu Jezerka. Na loňském semináři VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2017 se potkalo více než 120 cementářských a vápenických odborníků z Čech i Slovenska. Bylo zde předneseno 25 příspěvků, které byly doplněny rozsáhlou výstavou a outdoorovou prezentací. Atmosféru semináře si můžete přiblížit ve fotogalerii, příspěvky ze semináře naleznete zde příspěvky 2017.

Těšíme se s Vámi opět na setkání.