Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Přihláška na odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2022

Datum konání: 17. – 19. 5. 2022
Zahájení: 17. 5. 2022
Ukončení: 19. 5. 2022

Místo konání: Kongresový hotel Jezerka

Adresa: Seč – Ústupky 278, 538 07 (https://www.jezerka.cz/kontakty)

Program letošního semináře je zaměřen na:

  • Možnosti financování transformace výroby cementu a vápna. Financování zelené tranzice – jak využít současný systém inovačního a modernizačního fondu k dosažení emisních cílů
  • Revize směrnice o průmyslových emisích (IED)
  • Aktuální novinky v oblasti legislativy odpadového hospodářství
  • Praktické zkušenosti s novým zákonem o odpadech a vyhláškou o tuhých alternativních palivech
  • Prezentace technologií pro úsporu energií a údržbu

Ubytování

Každý účastník si ubytování sjedná a hradí individuálně přímo v hotelu Jezerka.

Ubytování si vyberte a zarezervujte včas zde: https://www.jezerka.cz/rezervace-pokoje/vumo-2022 heslo: vumo2022

Neodkládejte rezervaci ubytování, kapacita hotelu je omezena. Hotel nabízí pro účastníky našeho semináře všem ubytovaným slevu 10%. Pokud si účastník ubytování nezajistí výše uvedeným způsobem, nebude během akce ubytován. Děkujeme za pochopení.

Přihláška

Vložné:

Vložné zahrnuje konferenční program, pronájem konferenčních prostor s technikou, sborník, společenský program, 2 x oběd, 1 x společná večeře, 2 x raut, 2 x občerstvení, nápoje, neomezený vstup do aquacentra zdarma po celou dobu akce a 1 vstup na 90 minut do wellness.  Vložné neobsahuje ubytování.

Platba včetně DPH (Kč)
plné vložné 6.900,-
snížené vložné *) 5.900,-

*) pro účastníky z firem, které mají s Výzkumným ústavem maltovin Praha, s.r.o. uzavřenou informační smlouvu na rok 2022

Údaje k platbě vložného Vám zašleme e-mailem spolu s potvrzením registrace na konferenci. V případě jakýchkoli nejasností nás kontaktujte mailem rollova@vumo.cz.