Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Přihláška na odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2021

Datum konání: 13. – 15. 9. 2021
Zahájení: 13. 9. 2021
Ukončení: 15. 9. 2021

Místo konání: WELLNESS HOTEL FRYMBURK, www.hotelfrymburk.cz
Adresa: Frymburk, 140 Česká republika, 38279 (MAPA)

Program letošního semináře je zaměřen na:

  • EU ETS, emisní obchodování v období 2021-2030 a varianty systému CBAM
  • EU ETS aktualizace benchmarků pro vápno
  • Politika odpadového hospodářství a Circular Economy v ČR
  • Novinky v oblasti horního zákona
  • Aktuální a evropský stav v oblasti vápence pro hnojení
  • Měření rtuti v cementárnách, vápenkách a spalovnách, validace dostupných technik
  • Prezentace technologií pro údržbu a šetření energií.

Ubytování

Každý účastník si ubytování sjedná a hradí individuálně přímo v hotelu WELLNESS HOTEL FRYMBURK.

Rezervaci ubytování odešlete mailem na adresu hortova@hotelfrymburk.cz. Jako předmět uveďte „AKCE VUMO 13. – 15. 9. 2021“. Uveďte své jméno, příjmení, firmu, IČ, DIČ a sídlo.

Důležité: pokud si účastník ubytování nezajistí výše uvedeným způsobem, nebude během akce ubytován. Děkujeme za pochopení.

Přihláška

Vložné:

Vložné zahrnuje konferenční program, pronájem konferenčních prostor s technikou, sborník, společenský program, 2 x oběd, 1 x společná večeře, 2 x raut, 2 x občerstvení, nápoje, vstup do vnitřního aquaparku, venkovních bazénů a saunového světa na 90 min/den.  Vložné neobsahuje ubytování.

Platba včetně DPH (Kč)
plné vložné 6.500,-
snížené vložné *) 5.500,-

*) pro účastníky z firem, které mají s Výzkumným ústavem maltovin Praha, s.r.o. uzavřenou informační smlouvu na rok 2021

Údaje k platbě vložného Vám zašleme e-mailem spolu s potvrzením registrace na konferenci. V případě jakýchkoli nejasností nás kontaktujte mailem rollova@vumo.cz.