Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Přihláška na odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2019

Datum konání: 17. – 19. 6. 2019
Zahájení: 17. 6. 2019 v 17 h
Ukončení: 19. 6. 2019 ve 14 h

Místo konání: Hotel JEZERKA s.r.o., www.jezerka.cz
Adresa: Seč – Ústupky 278 (MAPA)

Program letošního semináře je zaměřen na:

  • EU ETS 2020, legislativa EU ETS post 2020
  • Zákon o odpadech, využívání odpadů, legislativa ČR
    • Obor cementu – trvale udržitelný dostupný palivový mix s obsahem biomasy
    • Obor vápna – stávající palivový mix a plnění emisních limitů v ČR
  • BREF – těžební odpad
  • Bezpečnostní listy a UFI kódy (jednoznačné identifikátory složení)
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Prezentace technologií pro údržbu a šetření energií.

Technická exkurze:
Exkurze proběhne v úterý 18. 6. 2019 v odpoledních hodinách. V rámci exkurze se podíváme do provozu společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. v Chrudimi.
Transfer na exkurzi a zpět k hotelu je zajištěn.

Ubytování

Každý účastník si vybere ubytování, které mu nejlépe vyhovuje, a sjedná a hradí si jej individuálně přímo v hotelu JEZERKA.

Pro rezervaci ubytování prosím využijte formulář dostupný zde:

Rezervace pokoje
heslo: Vump2019akce

Kapacita je omezena, rezervujte si své místo včas.

Důležité: pokud si účastník ubytování nezajistí výše uvedeným způsobem, nebude během akce ubytován. Děkujeme za pochopení.

Přihláška

Exkurze?         


Vložné:

Vložné zahrnuje konferenční program, pronájem konferenčních prostor s technikou, sborník, náklady na exkurzi, 2 x oběd, 2 x raut, občerstvení, společenský program. Vložné neobsahuje ubytování.

Platba včetně DPH (Kč)
plné vložné 5.500,-
snížené vložné *) 4.500,-

*) pro účastníky z firem, které mají s Výzkumným ústavem maltovin Praha, s.r.o. uzavřenou informační smlouvu na rok 2019 Údaje k platbě vložného Vám zašleme e-mailem spolu s potvrzením registrace na konferenci. V případě jakýchkoli nejasností nás kontaktujte mailem rollova@vumo.cz.