Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2022

Letošní 28. odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE se bude konat 17. -19. května 2022 v kongresovém hotelu Jezerka na Seči.

Program letošního semináře je zaměřen na:

  • Možnosti financování transformace výroby cementu a vápna. Financování zelené tranzice – jak využít současný systém inovačního a modernizačního fondu k dosažení emisních cílů
  • Revize směrnice o průmyslových emisích (IED)
  • Aktuální novinky v oblasti legislativy odpadového hospodářství
  • Praktické zkušenosti s novým zákonem o odpadech a vyhláškou o tuhých alternativních palivech
  • Prezentace technologií pro úsporu energií a údržbu

Přihlásit na seminář se můžete zde. V případě zájmu o komerční prezentaci nebo jakékoli bližší informace kontaktujte Ing. Stanislavu Rollovou.