Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

Letošní 26. odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2019 se konal ve dnech 17. – 19. června 2019 v kongresovém hotelu Jezerka na Seči u Chrudimi v Železných horách.

Seminář navštívilo 120 cementářských a vápenických odborníků z Čech i Slovenska. Bylo zde předneseno 20 příspěvků, které byly doplněny rozsáhlou výstavou.

Program letošního semináře byl zaměřen na:

  • EU ETS 2020, legislativa EU ETS post 2020
  • Zákon o odpadech, využívání odpadů, legislativa ČR
    • Obor cementu – trvale udržitelný dostupný palivový mix s obsahem biomasy
    • Obor vápna – stávající palivový mix a plnění emisních limitů v ČR
  • BREF – těžební odpad
  • Bezpečnostní listy a UFI kódy (jednoznačné identifikátory složení)
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Prezentace technologií pro údržbu a šetření energií.

Těšíme se s Vámi na setkání na příštím semináři Vápno, cement, ekologie 2020, který se bude konat ve dnech 19. – 21. 5. 2020.