Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

Letošní seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2018 navštívilo téměř 120 cementářských a vápenických odborníků z Čech i Slovenska. Bylo zde předneseno 27 příspěvků, které byly doplněny rozsáhlou výstavou.

Program letošního semináře byl zaměřen na:

  • Nový zákon o odpadech, stěžejní záměry a realizační termíny, významné změny oproti současné úpravě
  • Popílky se zbytkovým obsahem amoniaku – zkušenosti s jejich nakládáním, hygienický a environmentální pohled
  • „Low carbon“ cementy v EN 197-1 a v EU ETS 2020, legislativa EU ETS 2020
  • Posouzení životního cyklu pro „Český cement“ a environmentální prohlášení o výrobku
  • Snížení emisí NOx na vápenických pecích
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Program odborného semináře VÁPNO CEMENT EKOLOGIE 2018

Příští 26. odborný seminář Vápno, cement, ekologie 2019 se koná ve dnech 17. – 19. června 2019 opět v kongresovém hotelu Jezerka na Seči u Chrudimi v Železných horách.

Těšíme se s Vámi opět na setkání.