Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

V roce 2019 budeme v Praze pořádat 15. mezinárodní kongres – International Congress on the Chemistry of Cement

Ve dnech 13. – 16. října 2015 proběhl v Pekingu 14. mezinárodní kongres International Congress on the Chemistry of Cement – ICCC 2015. Vědecký program, který prezentovali odborníci z celého světa, byl zaměřen na nové poznatky v oblasti chemie slínku, hydratace portlandského cementu, dále přísad a alternativních pojiv a v neposlední řadě také norem a trvanlivosti betonu.

ICCC se koná každé 4 roky na různých kontinentech. První ICCC se konalo v roce 1918 v Londýně. V uplynulém desetiletí jsme byli svědky rychlého pokroku ve vývoji a výzkumu cementu, což se projevilo také na počtu účastníků posledních dvou kongresů v Madridu a Pekingu, kterých se zúčastnilo okolo 1000 vědců z celého světa.

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. spolu se Svazem výrobců cementu ČR se za Českou republiku přihlásil do výběrového řízení o pořádání 15. ICCC v roce 2019. Výběrová komise zvážila akademické zázemí a organizační schopnosti všech přihlášených a rozhodla, že příští 15. ICCC 2019 se bude konat v Praze pod odborným vedením Výzkumného ústavu maltovin Praha, s.r.o. a Svazu výrobců cementu ČR a organizačním vedením GUARANT International spol. s r.o.

Organizátoři děkují všem podporovatelům této akce za jejich spolupráci. Bližší informace naleznete zde: www.iccc2019.org.

20151013_08411120151015_195930_001 ICCC2015Beijing_diplom02ICCC2015Brijing_diplom01

Diplom