Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

POSPOLU – Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. se podílel na projektu POSPOLU, který byl realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Cílem projektu POSPOLU byla podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů, která povede k lepší přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k hledání dalších možností spolupráce vedle odborného výcviku a odborné praxe. Hlavním cílem projektu bylo dospět k návrhům legislativních úprav, které spolupráci škol a firem usnadní a umožní její prohloubení. Některé návrhy již byly zavedeny do praxe – např. daňové zvýhodnění firem, které umožňují žákům praxi.

V rámci oboru 28 Technická chemie a chemie silikátů partnerství realizovala Masarykova střední škola chemickápartnerství č. 27 ve spolupráci s následujícími partnery:

V modulech Odborná praxe a Využití odborníků z praxe v období od června 2014 do března 2015. Projekt POSPOLU se zároveň snažil zavést do praxe prvky a zásady, které napomohou vylepšit spolupráci školy a firem, a tím podpořit kvalitu přípravy žáků na budoucí povolání.

Závěrečné konference dne 14. 5. 2015 se za naše partnerství zúčastnilo 5 zástupců – koordinátorka Ing. Zita Valentová, garant firmy (VÚMO) Ing. Stanislava Rollová, oba nominovaní instruktoři Mgr. Monika Klusáčková a Jan Karl, dále žák 4. ročníku Jiří Barták. Po naší prezentaci o přispění výzkumných ústavů v projektu (foto) a dalších příspěvcích převzali instruktoři své ceny. Více informací na webu NÚV.

Všem partnerům, garantům a instruktorům děkujeme.

Poděkování