Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Paneláky ve Zlíně

Od 15. července do 4. října 2015 se ve Zlíně koná exteriérová výstava Příběh paneláku ve Zlínském kraji,

která přibližuje vývoj prvního panelového domu typu G a historii a současnost vybraných panelových sídlišť ve Zlíně

(Obecin, Bartošovy čtvrti a Jižních Svahů) a v Otrokovicích (Trávníky). Tato výstava, volně přístupná široké

veřejnosti před budovou 14|15 Baťova institutu, je pátou výstavou z putovního cyklu věnovaného vybraným

panelovým sídlištím v jednotlivých krajích České republiky. Projekt je podporován mj. Svazem výrobců cementu a Výzkumným ústavem maltovin Praha, s.r.o.