Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Náš výzkumný projekt č. TH04010207 TA ČR programu Epsilon byl ukončen

tacr

Čtyřletý projekt „Zvýšení trvanlivosti cementobetonových krytů (CBK) pozemních komunikací omezením vlivu alkalicko-křemičité reakce (ASR)“ byl ukončen. Projekt byl realizován v rámci programu Epsilon Technologické agentury ČR ve spolupráci s VUT v Brně.

Problematika ASR byla řešena selektivním výběrem kameniva a v případě cementu využitím nevhodné a dnes již zastaralé definice alkalického ekvivalentu, který stechiometricky zavádí limitovaný obsah alkálií bez zohlednění vlivu a různosti uvolňování jednotlivých oxidů a rovněž bez zohlednění jejich původu ze slínku anebo dalších složek cementu. Odstraněním tohoto problému bylo možno selektivně hodnotit a tím i využít nejen silniční portlandské cementy CEM I, ale i další struskové cementy CEM II až CEM III s modifikovaným obsahem C3A a známým obsahem jednotlivých alkalických oxidů.

Projekt vycházel z poptávek stavebních firem i cementáren. Cílem projektu bylo zvýšení trvanlivosti a kvality cementobetonových krytů pozemních komunikací, a to i z hlediska změny klimatu, vlivu počasí a především alkalicko-křemičité reakce.