Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Náš výzkumný projekt č. TH01031196 TA ČR programu Epsilon

tacr

Získali jsme v rámci programu Epsilon Technologické agentury ČR podporu pro řešení projektu Výzkum a vývoj procesu „umělé karbonatace“ pro hodnocení trvanlivosti a ekologické bezpečnosti stavebních materiálů v provozní praxi.

Naším partnerem v projektu, který probíhá v letech 2015-2018, je Státní zdravotní ústav v Praze, s nímž máme dlouholetou bezproblémovou spolupráci.

Hlavním cílem projektu je komplexní řešení problematiky poznání vlastností a využití materiálů typu bypassových odprašků vyváděných z cementářských procesů a jejich využití v hydraulických stavebních hmotách hodnocených metodou „umělé karbonatace“ pro bezpečné používání v environmentálně exponovaných stavebních aplikacích.

Hlavní cíl bude tvořen dílčími cíli, kterými jsou:

a) technologická a environmentální analýza a hodnocení by-passových materiálů, vč. provozních měření a záchytů a tvorba modelů nízkopevnostních popř. dalších aplikací pro jejich stavební využití,
b) environmentální ověření procesu „umělé karbonatace“ pro silikátové materiály přicházející do přímého styku s pitnou vodou a zavedení do stavební praxe formou legislativní úpravy a užitného vzoru.