Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Náš výzkumný projekt č. TH04010207 TA ČR programu Epsilon

tacr

V rámci programu Epsilon Technologické agentury ČR jsme v roce 2019 zahájili ve spolupráci s VUT v Brně čtyřletý projekt „Zvýšení trvanlivosti cementobetonových krytů (CBK) pozemních komunikací omezením vlivu alkalicko-křemičité reakce (ASR)“.

V současnosti je problematika ASR řešena selektivním výběrem kameniva a v případě cementu využitím nevhodné a dnes již zastaralé definice alkalického ekvivalentu, který stechiometricky zavádí limitovaný obsah alkálií bez zohlednění vlivu a různosti uvolňování jednotlivých oxidů a rovněž bez zohlednění jejich původu ze slínku anebo dalších složek cementu. Odstraněním tohoto problému by bylo možno selektivně hodnotit a tím i využít nejen silniční portlandské cementy CEM I, ale i další struskové cementy CEM II až CEM III s modifikovaným obsahem C3A a známým obsahem jednotlivých alkalických oxidů.

Projekt vychází z poptávek stavebních firem i cementáren. V současné době nejsou konkurenčně známy znalosti a aplikace podobného charakteru. Podpora z veřejných zdrojů je nezbytná z důvodu délky výzkumu.

Cílem projektu je zvýšení trvanlivosti cementobetonových krytů pozemních komunikací, a to i z hlediska změny klimatu, vlivu počasí a především alkalicko-křemičité reakce. Díky tomu dojde ke zlepšení vlastností cementobetonových krytů pozemních komunikací, prodloužení životnosti a zlepšení kvality silničních staveb.