Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Konference s mezinárodní účastí BETONOVÉ VOZOVKY 2020

8. konference Betonové vozovky 2020 se koná dne 5. listopadu 2020. S ohledem na situaci ve společnosti v souvislosti s nákazou covid-19 bude letošní konference pro účastníky vysílána z virtuálního studia. Konferenci budete moci sledovat z bezpečí svých kanceláří a domovů a poté i kdykoli shlédnout 1 měsíc po skončení. Neváhejte a zaregistrujte se. Přihláška na stránkách www.betonovevozovky.cz.

Konference bude členěna do těchto tematických bloků:

  • Životnost betonových vozovek
  • Budoucnost betonových vozovek a diagnostika
  • Opravy, údržba – nové technologie a materiály
  • Další možnosti využití cementobetonových krytů

Konferenci s mezinárodní účastí pořádají společnosti STRABAG a.s., Skanska a.s., Svaz výrobců cementu České republiky a EUROVIA CS, a.s. Organizačně ji zajišťuje Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Záštitu nad konferencí má generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Betonové vozovky 2020 program FINAL     

Concrete Roads CZ 2020 programme FINAL