Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Konference s mezinárodní účastí BETONOVÉ VOZOVKY 2018

Letošní 7. konference Betonové vozovky 2018 se konala dne 8. listopadu 2018 v TOP HOTELu Praha.

Konference byla členěna do těchto tematických bloků:

  • Volba typu krytu, konstrukce vozovek
  • Materiály do cementobetonových krytů a vlastnosti betonových vozovek
  • Životnost betonových vozovek, poruchy, opravy a rekonstrukce
  • Betonové vozovky – nové technologie.

Konferenci s mezinárodní účastí pořádaly společnosti STRABAG a.s., Skanska a.s., Svaz výrobců cementu České republiky, EUROVIA CS, a.s. a Metrostav a.s. Organizačně ji zajistil Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Záštitu nad konferencí přijal Ing. Jan Kroupa, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Více na stránkách www.betonovevozovky.cz