Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Aktuálně řešené projekty a granty

Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. v roce 2016 pokračuje jako řešitel se Státním zdravotním ústavem Praha v řešení čtyřletého projektu TA ČR, a to:
TH 01031196 – Výzkum a vývoj procesu „umělé karbonatace“ pro hodnocení trvanlivosti a ekologické bezpečnosti stavebních materiálů v provozní praxi – řešitelka Ing. Šárka Klimešová, 2015 – 2018.

Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. v roce 2016 bude ukončovat jako spoluřešitel s Valbek a.s. Liberec řešení čtyřletého (VI./2012 – VI./2016) projektu v programu TIP MPO ČR, a to:
FR-TI4/714 – Výzkum a inovace úprav horninového prostředí vápennými aditivy – řešitel Ing. Tomáš Táborský.

Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. v roce 2016 pokračuje jako spoluřešitel s VUT v Brně v řešení tříletého (2014 – 2016) projektu v programu GA ČR, a to:
P104/14-32942S – Vliv fluidního popílku na termodynamickou stabilitu hydraulických pojiv – řešitelka Ing. Kateřina Jiroušková.

Vypálené vzorky před vyjmutím ze superkantalové pece

Vypálené vzorky před vyjmutím ze superkantalové pece

Superkantalová pec s možností výpalu do 1500°C

Superkantalová pec s možností výpalu do 1500 °C

Chladnutí zkušebních vzorků

Chladnutí zkušebních vzorků