Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Aktuality

Betonové vozovky 2016

Letošní 6. konference Betonové vozovky 2016 navázala na předchozí ročník, který se na republikové úrovni konal v roce 2012, a na mezinárodní konferenci Concrete Roads, uspořádanou v roce 2014. Konference Betonové vozovky 2016 se konala dne 22. září 2016 v Aquapalace Hotel Prague v Praze – Čestlicích.

Více zde

Beton a architektura 2015

Letos se uskutečnil již třetí ročník studentské architektonické soutěže BETON A ARCHITEKTURA 2015. Společně jej opět uspořádali Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury, Svaz výrobců cementu České republiky a Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Více zde

POSPOLU – Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. se podílel na projektu POSPOLU, který byl realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Cílem projektu POSPOLU byla podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů, která povede k lepší přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k hledání dalších možností spolupráce vedle odborného výcviku a odborné praxe.

Více zde

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Naší hlavní činností je výzkum, vývoj, zkušebnictví, environmentální a standardizační činnost v těchto oblastech:

 • cement
 • vápno a vápence
 • malty a omítky
 • sádrovce a sádry
 • popílky a struska
 • a další hydraulická a vzdušná pojiva a maltoviny.

Naše aktivity:

 • Navrhujeme řešení v oblasti technologie, ekologie, legislativy a normalizace.
 • V naší specializované akreditované laboratoři nabízíme kompletní řešení pro testování stavebních hmot.
 • Zabýváme se přípravou evropských a českých technických norem.
 • Podílíme se na přípravě a implementaci environmentální legislativy v rámci ČR i EU, zastupujeme zájmy průmyslu výroby stavebních hmot.
 • Připravujeme Normalizační a legislativní zpravodaj a Informační zpravodaj, pořádáme odborné semináře, kurzy a školení, provádíme marketingové průzkumy.