Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Aktuality

VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2017

Více než 120 účastníků navštívilo letošní 24. ročník odborného semináře VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2017, který se konal tentokrát v novém prostředí kongresového hotelu Jezerka na Seči v okrese Chrudim.

Více zde

Studentská architektonická soutěž BETON A ARCHITEKTURA 2017

V tomto roce pořádá Fakulta architektury VUT v Brně, Svaz výrobců cementu České republiky a Výzkumný ústav maltovin Praha již čtvrtý ročník studentské architektonické soutěže BETON A ARCHITEKTURA. Letošní ročník je koncipován jako národní, tj. mohou se jej zúčastnit všichni studenti oborů architektury z celé ČR, na rozdíl od minulých ročníků, které byly určeny jen pro studenty architektury FA VUT v Brně.

Více zde

Aktuálně řešené projekty a granty

V roce 2015 jsme zahájili jako hlavní řešitelé spolu se Státním zdravotním ústavem Praha řešení čtyřletého projektu TA ČR Výzkum a vývoj procesu „umělé karbonatace“ pro hodnocení trvanlivosti a ekologické bezpečnosti stavebních materiálů v provozní praxi. Dále pokračujeme jako spoluřešitelé v projektech TIP MPO ČR Výzkum a inovace úprav horninového prostředí vápennými aditivy a v programu GA ČR řešíme Vliv fluidního popílku na termodynamickou stabilitu hydraulických pojiv.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Více zde

V roce 2019 budeme v Praze pořádat 15.mezinárodní kongres – International Congress on the Chemistry of Cement

Ve dnech 13. – 16. října 2015 proběhl v Pekingu 14. mezinárodní kongres International Congress on the Chemistry of Cement – ICCC 2015. Příští 15. ICCC 2019 se bude konat v Praze ve dnech 16. – 20. září 2019 pod odborným vedením Výzkumného ústavu maltovin Praha, s.r.o. a Svazu výrobců cementu ČR a organizačním vedením GUARANT International spol. s r.o.

ICCC2015Beijing_diplom02 Více zde