Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Aktuality

VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2017

Více než 120 účastníků navštívilo letošní 24. ročník odborného semináře VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2017, který se konal tentokrát v novém prostředí kongresového hotelu Jezerka na Seči v okrese Chrudim.

Více zde

Studentská architektonická soutěž BETON A ARCHITEKTURA 2017

V tomto roce pořádá Fakulta architektury VUT v Brně, Svaz výrobců cementu České republiky a Výzkumný ústav maltovin Praha již čtvrtý ročník studentské architektonické soutěže BETON A ARCHITEKTURA. Letošní ročník je koncipován jako národní, tj. mohou se jej zúčastnit všichni studenti oborů architektury z celé ČR, na rozdíl od minulých ročníků, které byly určeny jen pro studenty architektury FA VUT v Brně.

Více zde

Aktuálně řešené projekty a granty

V roce 2015 jsme zahájili jako hlavní řešitelé spolu se Státním zdravotním ústavem Praha řešení čtyřletého projektu TA ČR Výzkum a vývoj procesu „umělé karbonatace“ pro hodnocení trvanlivosti a ekologické bezpečnosti stavebních materiálů v provozní praxi. Dále pokračujeme jako spoluřešitelé v projektech TIP MPO ČR Výzkum a inovace úprav horninového prostředí vápennými aditivy a v programu GA ČR řešíme Vliv fluidního popílku na termodynamickou stabilitu hydraulických pojiv.

Více zde