Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2017

Více než 120 účastníků navštívilo letošní 24. ročník odborného semináře VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2017, který se konal tentokrát v novém prostředí kongresového hotelu Jezerka ve dnech 12. – 14. 6.2017.

Odborným garantem semináře byl Ing. Jan Gemrich z Výzkumného ústavu maltovin Praha a prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. z VUT v Brně. Na semináři vystoupilo 25 přednášejících. Hlavní témata dvou přednáškových dnů byla Připravované změny v Evropském systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2020 a Stav v oborech Cement a vápno po vydání integrovaných povolení 2017. Tato témata byla doplněna technickými prezentacemi technologií pro údržbu a šetření energií, mj. také panelovou diskusí k vyzdívkovým materiálům. Technické přednášky byly doplněny rozsáhlou výstavou a také outdoorovou prezentací.

Na technickou exkurzi nás pozvala do své cementárny společnost CEMEX Cement, k. s. v Prachovicích. Autobusy jsme projeli několik míst v závodě a lomu, navštívili jsme např. EcoWasteEnergy, laboratoře, velín, lom.

Děkujeme všem za účast a těšíme se opět na setkání při příštím 25. odborném semináři Vápno, cement, ekologie 2018.