Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Studentská architektonická soutěž BETON A ARCHITEKTURA 2017

V tomto roce pořádá Fakulta architektury VUT v Brně, Svaz výrobců cementu České republiky a Výzkumný ústav maltovin Praha již čtvrtý ročník studentské architektonické soutěže BETON A ARCHITEKTURA. Letošní ročník je koncipován jako národní, tj. mohou se jej zúčastnit všichni studenti oborů architektury z celé ČR, na rozdíl od minulých ročníků, které byly určeny jen pro studenty architektury FA VUT v Brně.

Do soutěže mohou být zařazeny školní projekty zpracované v akademickém roce 2016/2017 všech studentů bakalářského a magisterského studijního programu FA VUT Brno, oboru architektura FAST VUT Brno, FA ČVUT Praha, oboru A ČVUT Praha, FUA TU Liberec, oboru A VŠB Ostrava, AVU a UMPRUM.

Účelem a posláním soutěže je nalézt nejvhodnější koncepci komplexního architektonického řešení objektu. Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu, v němž bude plnohodnotně využit beton jako materiál konstrukční (např. vysokopevnostní, UHPC či lehké konstrukční betony) nebo funkční (např. lehké tepelně izolační nebo těžké stínicí betony) nebo estetický beton (např. pohledové betony, barevné nebo s upraveným povrchem), případně v možných kombinacích.

Soutěž bude koncipována ve dvou tematických okruzích:

  • Concrete Living (Bydlení s betonem) – obytný dům nebo jejich soubor pro potřeby individuálního bydlení včetně atraktivního uplatnění betonu v interiéru.
  • Freestyle (Volný styl) – jakýkoliv typ stavby, drobná městská architektura, výtvarné dílo ve městě.

Cílem soutěže je představit beton jako zásadní materiál, který je možno použít v navrhování současných architektonických objektů.

Bližší informace naleznete na stránkách FA VUT v Brně http://www.fa.vut.cz/beton/, případně na facebooku https://m.facebook.com/betonaarchitektura2017.

Záznam cyklu motivačních přednášek přednesených dne 14.3.2017 na FA VUT v Brně můžete shlédnout zde https://www.youtube.com/watch?v=YB1_2ss8GeA.