Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Aktuality

Aktuálně řešené projekty a granty

V roce 2015 jsme zahájili jako hlavní řešitelé spolu se Státním zdravotním ústavem Praha řešení čtyřletého projektu TA ČR Výzkum a vývoj procesu „umělé karbonatace“ pro hodnocení trvanlivosti a ekologické bezpečnosti stavebních materiálů v provozní praxi. Dále pokračujeme jako spoluřešitelé v projektech TIP MPO ČR Výzkum a inovace úprav horninového prostředí vápennými aditivy a v programu GA ČR řešíme Vliv fluidního popílku na termodynamickou stabilitu hydraulických pojiv.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Více zde

VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2017

24. ročník odborného semináře „Vápno, cement, ekologie“ se bude konat ve dnech 12.-14. června 2017 v kongresovém hotelu Jezerka na Seči.

hotel Jezerka Více zde

V roce 2019 budeme v Praze pořádat 15.mezinárodní kongres – International Congress on the Chemistry of Cement

Ve dnech 13. – 16. října 2015 proběhl v Pekingu 14. mezinárodní kongres International Congress on the Chemistry of Cement – ICCC 2015. Příští 15. ICCC 2019 se bude konat v Praze ve dnech 16. – 20. září 2019 pod odborným vedením Výzkumného ústavu maltovin Praha, s.r.o. a Svazu výrobců cementu ČR a organizačním vedením GUARANT International spol. s r.o.

ICCC2015Beijing_diplom02 Více zde

Betonové vozovky 2016

Letošní 6. konference Betonové vozovky 2016 navázala na předchozí ročník, který se na republikové úrovni konal v roce 2012, a na mezinárodní konferenci Concrete Roads, uspořádanou v roce 2014. Konference Betonové vozovky 2016 se konala dne 22. září 2016 v Aquapalace Hotel Prague v Praze – Čestlicích.

Více zde

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Naší hlavní činností je výzkum, vývoj, zkušebnictví, environmentální a standardizační činnost v těchto oblastech:

 • cement
 • vápno a vápence
 • malty a omítky
 • sádrovce a sádry
 • popílky a struska
 • a další hydraulická a vzdušná pojiva a maltoviny.

Naše aktivity:

 • Navrhujeme řešení v oblasti technologie, ekologie, legislativy a normalizace.
 • V naší specializované akreditované laboratoři nabízíme kompletní řešení pro testování stavebních hmot.
 • Zabýváme se přípravou evropských a českých technických norem.
 • Podílíme se na přípravě a implementaci environmentální legislativy v rámci ČR i EU, zastupujeme zájmy průmyslu výroby stavebních hmot.
 • Připravujeme Normalizační a legislativní zpravodaj a Informační zpravodaj, pořádáme odborné semináře, kurzy a školení, provádíme marketingové průzkumy.